fbpx

Zwroty

Regulamin zwrotów towarów pełnowartościowych

OrganicSpain.pl przyjmuje zwroty towarów pełnowartościowych zakupionych na stronie OrganicSpain.pl w ciągu 30 dni od daty ich zakupu, na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.

Zwrot towarów pełnowartościowych jest możliwy pod warunkiem, że zwracany towar jest w ofercie handlowej sklepu, w którym towar jest zwracany.

Podstawą przyjęcia zwrotu jest dokument potwierdzający zakup towaru w hipermarkecie Carrefour.

Przyjęcie zwrotu towaru pełnowartościowego możliwe jest pod warunkiem, że zwracany towar:

  • nie nosi śladów użytkowania,
  • jest w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu w którym został sprzedany,
  • okres pozostały do upływu terminu jego przydatności do spożycia / użycia jest nie krótszy niż 7 dni.

Zwrotowi nie podlegają następujące kategorie towarów: alkohol, kosze podarunkowe, artykuły wymagające przechowywania w ciągu chłodniczym o ile ciąg ten został przerwany. OrganicSpain.pl zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwrotu towaru w przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków opisanych w niniejszym regulaminie.

Zwrotowi podlega cena towaru zapłacona przez klienta, wynikająca z dokumentu sprzedaży.

W przypadku zwrotu towaru pełnowartościowego, który został zakupiony z rabatem wynikającym z trwającej akcji marketingowej (klient otrzymał e-bon, e-kupon lub rabat wartościowy) klientowi zostanie wypłacona kwota odpowiednio pomniejszona o wartość udzielonego rabatu.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2020 r.

Uprawnienie do zwrotu towaru pełnowartościowego na podstawie niniejszego regulaminu nie narusza uprawnień przysługujących klientom z tytułu rękojmi za wady na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego i jest od nich niezależne.